Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

W procesie odzyskiwania bezspornych należności, podstawą jest szybkość i prostota postępowania sądowego, co daje nam jako potencjalnym pełnomocnikom, Elektroniczne Postępowanie Upominawcze( EPU). Jest to fundamentalny filar w całym procesie windykacyjnym. W tym miejscu nie będę przywoływać przepisów na podstawie których postępowanie to jest możliwe, a jedynie wskażę zalety jakimi cechuje się to postępowanie, które są bardzo istotne dla wierzyciela.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze w swym trybie jest bardzo proste i jednocześnie tanie w zastosowaniu. Do wszczęcia procesu, niezbędne są podstawowe informacje o dłużniku i długu, bez konieczności dołączania do pozwu dowodów w postaci dokumentów.  Mianowicie, w zależności od rodzaju dłużnika, w przypadku osoby fizycznej- niezbędny jest nr PESEL, NIP- jest potrzebny w pozwie przeciwko osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zaś KRS- dla osób pranych, które pozwolą sądowi na jednoznaczną identyfikację potencjalnego pozwanego w procesie. Kolejnym niezbędnym elementem jest adres zamieszkania dłużnika bądź adres siedziby prowadzonej działalności( w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zdarza się, iż sąd wymaga adresu zamieszkania, a nie prowadzenia działalności). Wymagalność adresu pozwoli dostarczyć pozwanemu ewentualny nakaz zapłaty, dzięki czemu zostanie nadana prawomocność tytułu wykonawczemu tzw. klauzula wykonalności. W miejscu tym należy wskazać, iż klauzula ta,  jest nadawana z urzędu, a nie na wniosek jak w zwykłym postępowaniu sądowym, co następnie skutkuje znacznym  skróceniem czasu w oczekiwaniu na skierowanie sprawy na kolejny etap postępowania, czyli do komornika. Jest to znacznie szybszy tryb, aniżeli w postępowaniach prowadzonych przez sądy według właściwości miejscowej.

Natomiast jeśli chodzi o informację dotyczące długu, koniecznym jest wskazanie umowy na podstawie, której powstało zadłużenie- są pewne odstępstwa od tej reguły, jednak musiałyby zostać indywidualnie rozpatrywane. Co więcej, niezbędnym jest przedstawienie faktur wraz z datą wystawienia i  terminem płatności dochodzonej należności. Następnie, jeśli kierowane było do dłużnika wezwanie do zapłaty, wykazanie daty wysyłania takiego wezwania, dzięki czemu wykażemy chęć poza sądowego załatwienia sprawy- wymusza to na stronie procesu, stosunkowo niedawno wprowadzone postępowanie mediacyjne, jeśli oczywiście chcemy go uniknąć. Istnieje możliwość wysłania takiego wezwania przez kancelarię, jeśli po wcześniejszych ustaleniach, czynność taka zostałaby zlecona przez mocodawcę.

Jak więc widać, wierzyciel chcący skorzystać z szybkiego odzyskiwania należności w trybie Elektronicznego Postępowania Upominawczego musi podać naprawdę podstawowe informację. Co więcej postępowanie takie jest bardzo tanie w realizacji. Jedynymi opłatami jakie ponosi wierzyciel to opłata od pozwu w wysokości 1,25% należności głównej, nie miej jednak niż 30zł oraz opłatę tzw. e-card w części 1% opłaty sądowej. W Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym pomijane są całkowicie opłaty od pełnomocnictwa, dzięki czemu jest to kolejna oszczędność tego trybu dochodzenia należności.

Należy  w tym miejscu jeszcze wspomnieć, iż Elektroniczne Postępowanie Upominawcze prowadzone jest przez jeden sąd, bez względu na właściwość miejscową, która przewiduję kodeks cywilny. Dlatego postępowania to jest stosunkowo szybko prowadzone, tytuły wykonawcze są nadawane bez zbędnej zwłoki, co pozwala na szybkie skierowanie wniosku egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi do komornika.

Bardziej szczegółowe informację dotyczące wyżej opisanego postępowanie oraz jego szerokich zalet jak i zastosowanych przez naszą kancelarię rozwiązań z tym związanych, pozyskać można na naszej stronie: http://kancelariadkk.pl/dochodzenie-naleznosci/

Tagi:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *